integradz

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kurz výtvarného umenia - ENKAUSTIKA

13. a 14.11.2017 sme mali v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Kurz výtvarného umenia, kde sa naši klienti dozvedeli informácie o farbách, ich význame a vplyve na našu psychiku a zdravie a za pomoci J. Hlaváča zo ZOS si mohli vyskúšať techniku s názvom ENKAUSTIKA, kde ide o maľovanie horúcim voskom cez žehličku na špeciálny papier. Výstup z tohto stretnutia bude 04.12. o 9:30 v ZOS spolu s inými organizáciami, ktoré boli do projektu zapojené pri príležitosti Medzinárodného Dňa osôb so zdravotným postihnutím.

Hra ako súčasť života ľudí s problémami duševného zdravia

Vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce sa nám podarilo zakúpiť spoločenské hry pre prijímateľov sociálnej služby v Integre, o. z., ktoré využívame  v rámci sociálnej a pracovnej rehabilitácie, alebo aj pri rôznych iných aktivitách.
Hra je aj v dnešných časoch zábavnou súčasťou nášho spoločenského života. Pri hre sa môžeme učiť zručnostiam, ktoré sú potrebné pri spolunažívaní s inými, učiť sa racionálnemu správaniu, rozvíjať kreativitu, prekonávať negatívne emócie, zlepšovať komunikáciu a veľa iného. Výhodou hry je, že vyjadruje voľne  myšlienky, city, názory, rieši problémy a utlmuje agresivitu, čo je dôležité pri učení sa pre ľudí s problémami duševného zdravia.
Ďakujeme  Mestu Michalovce za finančnú podporu tohto projektu.  

Školský projekt Bratislava - MOST, n. o.

V dňoch 01.10. – 03.10. 2017 sme navštívili v Bratislave organizáciu MOST, n. o., s ktorou spolupracujeme na projekte „Šialený? No a!“.
Počas týchto dní sme im opätovne v zrýchlenej verzii predviedli šk. projekt, do ktorého sa zapojili aj noví budúci experti, ktorí mali možnosť pýtať sa na rôzne otázky ohľadom projektu, vysvetlili sme im princíp šk. projektu a porozprávali sme im naše skúsenosti so študentmi na školách, čo ich zaujíma a na čo sa najčastejšie pýtajú.
Na druhý deň sme mali pre nich pripravenú prednášku „Podoby duše“ s krátkymi videami o duševnom zdraví, kde aj oni sami mohli rozprávať svoje vlastné zážitky s ochorením a v závere sme si ešte vymieňali skúsenosti, ktoré by im mohli pomôcť lepšie rozbehnúť projekt v Bratislave. Stretnutie bolo veľmi milé a sme radi, že sme sa mohli opäť stretnúť aj vďaka finančnej podpore MKSR. Ďakujeme.

Týždeň dobrovoľníctva v Integre, o. z.

V rámci Dňa otvorených dverí, organizovaného počas týždňa dobrovoľníctva, navštívili študentky III. ročníka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach spolu so školskou psychologičkou PhDr. Matovičovou Zariadenie podporovaného bývania INTEGRY, o. z. – Združenia pre duševné zdravie v Michalovciach, ktoré prevádzkuje na Ulici pri mlyne 1430/1A v Michalovciach.
Návštevníci si mali možnosť pozrieť vnútorné i vonkajšie priestory zariadenia poskytujúceho sociálne služby osobám s duševným postihnutím, osobne sa stretli s jeho klientmi, oboznámili sa s činnosťou organizácie. Po prehliadke si študentky vyskúšali maľbu na textil, ktorá je v zariadení súčasťou rozvoja pracovných zručností a rozprávali sa s klientmi zariadenia. Osobný kontakt s ľuďmi, ktorí zažili duševnú chorobu, v prítomných zanechal silný pozitívny zážitok.
V Rehabilitačnom stredisku INTEGRY, o. z. sa do Týždňa dobrovoľníctva aktívne zapojilo 15 dobrovoľníkov (z toho 10 študentov zo Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach s pedagogickou pracovníčkou a 3 dôchodcovia z Domova dôchodcov na Ul. J. Hollého v Michalovciach s doprovodom. Spolu u nás odpracovali 39 hodín.
Ich činnosť pozostávala najmä zo skrášlenia časti fasády rehabilitačého strediska maľbou, v čase nepriaznivého počasia sa zapojili do tvorivých činností spolu s klientmi zariadenia, pomohli s jesennou výzdobou a vyskúšali si ergoterapeutické činnosti. Všetci dobrovoľníci sa oboznámili s našou organizáciou, osobne sa zoznámili s osobami s duševným postihnutím, zúčastnili sa krátkeho vzdelávacieho programu o duševnom zdraví.
Veríme, že i touto aktivitou sa nám podarilo zlepšiť postoj verejnosti k ľuďom, ktorí majú problémy s duševným zdravím.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za záujem o oblasť duševného zdravia a za ich ochotu pomôcť druhým.

     

Projekt pre školy
Integra, o. z. je od roku 2005 zapojená do realizácie preventívno-podporného projektu pre školy s názvom „Šialený? No a!“, ktorý začal v rámci Medzinárodného programu proti stigmatizácii ľudí s duševnými problémami Svetovej psychiatrickej asociácie (World Psychiatric Association) v spolupráci s Irrsinnig Menschlich, e. V. (v preklade Šialene ľudský) z Nemecka. V roku 2010 bol projekt súčasťou Národného programu duševného zdravia SR. Jeho zámerom je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.  Viac info …
 Leták o projekte

Milí priatelia,
rad
i by sme Vás týmto informovali, že naša organizácia Združenie pre duševné zdravie INTEGRA, o. z. je registrovaná pre získavanie pomoci cez DOBROMAT.SK.

Podporte naše občianske združenie pri nakupovaní cez internetové obchody, bez toho, aby vás to stálo čo i len 1 cent navyše.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky