-          od roku 2010 je projekt súčasťou Národného programu duševného zdravia SR,

-          do projektu sa zapojilo 18 tried stredných škôl v Michalovciach a okolí,

-          projekt bol pilotne rozšírený do 3 regiónov Slovenska (Košice, Zvolen, Žilina – Čadca).