Za svoj mimoriadny prínos v oblasti duševného zdravia na Slovensku – činnosť na báze tetralógu (od 1994), zriadenie prvých miest chráneného bývania a rehabilitačného strediska (2000) získala cenu Ligy za duševné zdravie.