Združeniu pre duševné zdravie – Integra, o.z. Michalovce plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti 20. výročia pôsobenia v oblasti duševného zdravia.