V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange v kategórii Sociálna inklúzia získala 1. miesto naša organizácia - Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o. z. v Michalovciach za výsledky dlhodobej

činnosti pri poskytovaní starostlivosti ľuďom s duševnými poruchami.

Viac o oceňovaní na:
https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje-vitazi-ceny-nadacie-orange-za-rok-2014