Dňa 26.11.2014 sme ukončili pásmo stretnutí so študentmi Súkromnej Duffincovej hotelovej akadémie v Michalovciach, ktorí sa každý týždeň zúčastňovali školského projektu: „Šialený? No a!“ V priebehu 5 týždňov sa tohto projektu zúčastnilo 61 študentov 1. až 5. ročníka tejto školy. Študentom sme poskytli informácie ohľadom duševných chorôb s expertmi vo vlastnej veci, ktorí im vyrozprávali svoje vlastné príbehy zo života s chorobou.

Krátky postreh študentov:

„Prinieslo mi to veľa do budúcna. Určite ma to poučilo pozerať sa na ľudí inak ako doteraz. Nebrať ich ako nebezpečenstvo, ale ako ľudí v problémoch, ktorým treba pomôcť. Ďakujem. Určite by to chcelo viac takých sedení.“

„Cením si ľudí, čo to proste zvládli a netreba ich odcudzovať za to. Sú to takí istí ľudia ako každý jeden. A prinieslo mi to, že ľudia ako duševne chorí majú skúsenosti, ako sa popasovať s chorobou.“