Cena primátora mesta Michalovce

Integra, o. z. dňa 26.08.2014 získala ocenenie primátora Mesta Michalovce pri príležitosti 20. výročia založenia občianskeho združenia v oblasti duševného zdravia.