Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z. Michalovce získala plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti 20. výročia pôsobenia v oblasti duševného zdravia.