Cena ministra zdravotníctva SR

Cenu kvality udežovanú ministrom zdravotníctva SR získala Integra, o. z. za zavedenie case manažmentu pri práci s žuďmi s duševnými poruchami a zriadenie špecializovanej Agentúry domácej ošetrovatežskej starostlivosti (ADOS) pre psychiatrických pacientov.