Cena Nádacie Socia

V celoslovenskej súťaži poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí v núdzi (organizovanej Nadáciou Socia - nadáciou na podporu sociálnych zmien) bola Integra, o. z. ocenená v kategórii poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím za poskytovanie starostlivosti ľuďom s duševnými chorobami prostredníctvom komplexného, pružného a efektívneho systému komunitných služieb vychádzajúceho z individuálnych potrieb klientov.