Cenu kvality udeľovanú ministrom zdravotníctva SR získala Integra, o. z.  za zavedenie case manažmentu pri práci s ľuďmi s duševnými poruchami a zriadenie špecializovanej Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) pre psychiatrických pacientov.