Cena Ligy za duševné zdravie

Za svoj mimoriadny prínos v oblasti duševného zdravia na Slovensku - činnosť na báze tetralógu (od 1994), zriadenie prvých miest chráneného bývania a rehabilitačného strediska (2000) získala cenu Ligy za duševné zdravie.