-          projekt realizovaný po prvý krát v Michalovciach,

-          v spolupráci z Irrsinnig Menschlich e. V. (Nemecko) a Fokus Praha (Česká republika),

-          na základe manuálu vypracovaného nemeckým tímom,

-          do projektu sa zapojilo 9 tried stredných škôl v Michalovciach (276 študentov vo veku od 16 – 18 rokov).